Mijn naam is Hans van Wijngaarden.

Ik ben al jaren werkzaam in IT-risicomanagement, IT-audit en informatiebeveiliging en heb hier veel ervaring opgedaan. Eerst binnen Ernst & Young, waar ik veel verschillende klanten heb geadviseerd en geaudit en vervolgens binnen a.s.r. Nu werk ik freelance en gebruik ik mijn kennis om organisaties te helpen om meer ‘in control’ te komen en dit aan te tonen, zowel voor de organisatie zelf als haar klanten.

Ik heb inzicht in de koppeling tussen business en IT en de dynamiek omtrent projecten in een grote organisatie. Doordat ik veel verschillende risico’s, doelstellingen en maatregelen binnen bedrijven in diverse sectoren heb gezien, en ook zelf voor de organisaties in kaart heb gebracht, kan ik organisaties helpen om de interne beheersing op een hoger niveau te krijgen. Ik heb onder andere ervaring met ISO 27001, ISAE 3402, Cobit, het opstellen van risico- en controleraamwerken en het adviseren over security-aspecten bij projecten.

Deze website is in ontwikkeling en zal spoedig meer informatie bevatten.